Neváhejte a přijďte mezi nás - Aktuálně nabízené volné pozice Více informací close
Domovská stránka » Systém distribuce plynu

Systém distribuce plynu

Centrální rozvody technických plynů zajišťují distribuci plynu na pracoviště ze zdroje plynu (svazky vysokotlakých lahví, kryogenní nádoby se zkapalněným plynem). Vysoký tlak ze zdroje plynu je redukován prostřednictvím redukční stanice a následně potrubím rozveden po budově. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena koncovými redukčními ventily, které redukují tlak plynu z rozvodu na tlak pracovní, tzn. potřebný pro danou technologii.

Kompletní rozvody obsahují kromě jednotlivých redukčních ventilů a potrubí také různé bezpečnostní prvky, např. protizášlehové pojistky, kontrolní manometry, zpětné klapky a pojistné ventily.

Princip a výhody

 • vyšší bezpečnost - lahve jsou soustředěny na jednom místě, obvykle v odděleném prostoru nebo budově, což usnadňuje dodávku, výměnu a manipulaci s tlakovými lahvemi a snižuje riziko nehod, lahve není nutno přepravovat přes pracovní prostor

 • snadná ovladatelnost - na pracovních místech jsou instalovány nízkotlaké odběrové redukční ventily - snazší ovladatelnost a bezpečnost v porovnání s tlakovými lahvemi

 • kontinuální dodávka plynu => výrobní proces není nutné přerušovat z důvodu výměny tlakové lahve

 • vyšší efektivita - plyn je rozváděn menším počtem lahví o větším objemu nebo z kryogenní nádoby => efektivnější využití plynu a monitoring. Možnost regulace dodávek plynu prostřednictím poloautomatických či plně automatických redukčních stanic. Možnost dálkové správy a gas management.

Řešení na míru

Společnost GCE nabízí řešení na míru díky široké škále produktů vč. výběru správné redukční stanice, odběrových redukčních ventilů, filtrů, CE značených pojistných ventilů a bezpečnostních prvků.

Hlavní oblasti použití průmyslových CGS:

 • Automobilový průmysl
 • Kovovýroba, sklovýroba, výroba plastů a papíru
 • Chemický a petrochemický průmysl
 • Rafinérie
 • Doky a loděnice
 • Ekologie a životní prostředí
 • Potraviny, nápoje, jejich výroba a balení
 • Řemeslná a dílenská výroba

Centrální rozvod přívodu plynu pro plazmové řezání

Gas-Bottles.jpgPlazmové řezání je jedním z moderních průmyslových metod. Tato technologie  klade vysoké nároky na kvalitu dodávaných plynů, které jsou potřebné k vytvoření plazmy a udržení stabilního procesu po celou dobu řezání. Proces plazmového řezání vyžaduje využití různých plynů. Obecně hovoříme o třech základních funkcích: vytváření plazmy, plazmové zaměření a stínění elektrického oblouku při pokovování. Jednotlivé plyny jsou používány v souladu se stroji výrobce, typu procesu a materiálu. Hlavním cílem je vždy udržet vysokou přesnost průtoku plynu a stabilitu tlaku. Obrázek ukazuje systém vysokotlaké části centrálního zásobování plynem pro plazmový řezací stroj.