Neváhejte a přijďte mezi nás - Aktuálně nabízené volné pozice Více informací close
Domovská stránka » O nás » Dotační programy

Dotační programy

Projekty realizované v rámci OPPI

 

Inovace - Inovační projekt - Výzva IV, Inovace procesu a produktů GCE s.r.o., číslo projektu 4.1 IN04/649

Cíl projektu:

Podporovanou aktivitou projektu je zavedení do sériové výroby 4 produktů, které předtím společnost vyvinula ve spolupráci s externími V a V institucemi. Další podporovanou aktivitou projektu je zavedení nových technologií do výrobního procesu a zvýšení efektivnosti procesů. Kromě nových technologií budou součástí způsobilých výdajů také náklady na technické zhodnocení staveb do 20% celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Potenciál - Výzva III, Vybavení výzkumného a vývojového centra společnosti GCE s.r.o., číslo projektu 4.2. PT03/240

Cíl projektu:

Předmětem projektu je rozšíření a moderní přístrojové a SW vybavení stávající výzkumné a vývojové kapacity, které povede k ještě větší intenzitě R&D prací a následně k vývoji a inovacím produktů GCE. 

 

Školící střediska - Výzva II, Školící středisko GCE s.r.o., číslo projektu 5.2 SS02/714

Cíl projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce školících prostor žadatele a pořízení nezbytného vybavení pro zabezpečení pravidelných školení především pracovníků žadatele.

 

 

Projekty realizované v rámci OPPIK

 

Produktová a procesní inovace medicinálních kombinovaných ventilů ve společnosti GCE s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je inovovat výrobní proces a uvést na trh nově vyvinuté kombinované ventily pro medicinální plyny s použitím nových technologií, materiálů a výrobních postupů.

 

Rozšíření VaV centra společnosti GCE s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření výzkumně-vývojových a inovačních kapacit společnosti GCE s.r.o. Jedná se o rozšíření kyslíkové zkušebny, z níž vznikne globálně unikátní VaV pracoviště věnující se pokročilým materiálům v oblasti kyslíkové bezpečnosti.

 

 

V rámci projektu Rozšíření VaV centra společnosti GCE, s.r.o. (OP PIK) došlo k rozšíření centra pro VaV spočívající v pořízení strojů/zařízení a dalšího vybavení centra:

  • Zařízení na rychlé otevírání ventilu
  • Vysokorychlostní kamera
  • Zařízení na zjišťování samozápalné teploty
  • SW pro simulaci procesů tváření
  • CNC obráběcí soustružnické centrum
  • Nástrojářská frézka s CNC řízením
  • Mikroskop

Účelem projektu s názvem Rozšíření VaV centra společnosti GCE s.r.o. (OP PIK) bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj.
K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

V souvislosti s tímto rozšířením centra jsme nyní schopni nabídnout tyto služby/technologii pro účely VaV:

Pořízený stroj/zařízení Seznam možných zkoušek
Zařízení ma rychlé otevírání ventilu

Odolnost proti vznícení ventilů na stlačený kyslík (zohledňující tření mezi komponenty ventilů)

Vysokorychlostní kamera

Odolnost proti vznícení ventilů na stlačený kyslík (pro normy ČSN EN ISO 2503, ČNS EN ISO 10524-1, ČNS EN ISO 10524-2, ČNS EN ISO 10524-3, ČNS EN ISO 10297, ČNS EN ISO 7291, ČNS EN ISO 15996, ČNS EN ISO 22435, ASTM G175)
Pádová zkouška
Rázová zkouška

Zařízení na zjišťování samozápalné teploty Zkoušení teploty samovznícení materiálů v kyslíkové atmosféře (pro normy ISO 11114-3, ASTM G72/G72M)
SW pro simulaci procesů tváření Komplexní simulace tvářecího procesu - tečení materiálu, přenos tepla, predikce defektů, zatížení nástroje, simulace ohřevu materiálu, atd. Díky širokému spektru parametrů umožňuje optimalizaci designu nových výrobků a optimalizaci budoucího reálného procesu před výrobou fyzických vzorků.
CNC obráběcí soustružnické centrum Obrábění komplexních prototypových dílů z tyčových polotovarů z různých materiálů (mosazi, bronzi, hliníkové slitiny, nerezové oceli, oceli, superslitiny na bázi niklu). Testování nových obráběcích nástrojů pro následné využití na produkčních strojích.
Nástrojářská frézka s CNC řízením Obrábění prototypových dílů frézováním z polotovarů z různých materiálů (mosazi, bronzi, hliníkové slitiny, nerezové oceli, oceli, superslitiny na bázi niklu). Testování nových obráběcích nástrojů pro následné využití na produkčních strojích.
Mikroskop

Odolnost proti vznícení ventilů na stlačený kyslík.
Zkoumání vlastností materiálů.
Obecně pro velké množstní činností v rámci výzkumu a vývoje.

Bližší informace: Bc. Jakub Jonák
                           Tel.: +420 569 661 288
                           Email: jakub.jonak@gcegroup.com