Neváhejte a přijďte mezi nás - Aktuálně nabízené volné pozice Více informací close
Domovská stránka » O nás

O nás

GCE je přední evropskou společností v oboru výroby a prodeje zařízení pro použití technických a speciálních plynů. Ústředí firmy se nachází ve švédském Malmö, hlavní výrobní závod je v Chotěboři v České republice. Obchodní zastoupení jsou lokalizována na 14 místech světa a pokrývají prakticky celý svět. V těchto výrobních a obchodních jednotkách pracuje v současné době téměř 900 zaměstnanců. Předmět podnikání je rozdělen do čtyř základních oblastí: řezání a svařování, procesní aplikace, zdravotnická technika a zařízení pro použití vysoce čistých plynů.

Jsme dynamická, nadnárodní společnost s mnohaletou tradicí a know-how. Strategické investice do naší společnosti přispívají k jejímu dalšímu rozvoji, špickovému vybavení a technologicky jedinečným řešením výrobků a procesů. Náš odborný tým inženýrů z vývojového oddělení, které je lokalizováno právě v chotěbořském závodu, se zabývá kompletním vývojem, výzkumem a testováním nových prototypů i inovací stávajícího portfolia našich výrobků. Podporujeme inovativní řešení, neustálé zlepšování a profesní růst našich zaměstnanců.

Společnost GCE navazuje na dlouholetou chotěbořskou tradici výroby zařízení pro použití technických plynů sahající do roku 1936, kdy se touto činností začala zabývat firma Eckhardt. V pozdější době dodávaly na trh toto zboží Chotěbořské strojírny, jejichž rozdělením na počátku devadesátých let minulého století vznikl závod Autogen. V srpnu 1993 vstupuje do podnikání v České republice jedna z nejvýznamnějších evropských firem tohoto oboru - GCE Group a koupí 100% podílu Autogenu vytváří současnou podobu naší firmy. V roce 2011 je následně založena společnost GCE Trade s.r.o., která je sesterskou společností GCE, s.r.o. Tímto krokem došlo k oddělení obchodních a výrobních činností.

GCE  s.r.o. zajišťuje dodávky zákazníkům v České republice a na Slovensku prostřednictvím sítě autorizovaných distributorů. Dodávky do distribuční sítě jsou zajišťovány z Evropského distribučního centra skupiny GCE v České republice.

 JISTOTA

Využíváme naše rozsáhlé znalosti a zkušenosti, abychom trvale poskytovali bezpečná řešení.

 

 

 PROAKTIVITA

 Připravujeme dlouhodobé plány rozvoje podnikání ve spolupráci se všemi našimi partnery a v jejich prospěch a také tyto plány realizujeme v praxi.

 INOVACE

Úspěšný rozvoj naší společnosti úzce souvisí s prací všech našich zaměstnanců a s jejich  úsilím o neustálé zlepšování. Svou aktivitou motivujeme celou organizaci k vyhledávání příležitostí pro další rozvoj, inovace a zlepšování procesů a výrobků.

 INTEGRITA

Jsme otevření a čestní a vždy jednáme způsobem, který přispívá k vzájemnému respektu.