Neváhejte a přijďte mezi nás - Aktuálně nabízené volné pozice Více informací close
Domovská stránka » Strom splněných přání v GCE Chotěboř

Strom splněných přání v GCE Chotěboř

Publikováno na 26 listopad 2021 Podle Hana Holasová

Určitě jste o této akci již v minulosti slyšeli. Letos jsme se zapojili i my a ve spolupráci s Hitrádiem Vysočina chceme splnit vánoční přání dětí i dospělých z dětských domovů, azylových domů a ústavů sociální péče.

Jak se můžete zapojit?

Vánoční přání jsou zavěšena na stromečku před GCE recepcí. Vy, jakožto zaměstnanci, si vyberete jedno, dvě i více přání, a to pak dotyčnému splníte :)

Všechny dárky prosím odevzdávejte na recepci i s kartičkou, na které je vánoční přání napsané. Team Hitrádia Vysočina se už pak o vše postará - dárky vyzvedne a doručí obdarovným před Štědrým dnem.

Pravidla plnění přání:

- na dárky se může složit 1 i více zaměstnanců dohromady
- kartičku s přáním je nutné přiložit k zakoupenému dárku
- pokud si vezmete kartičku s přáním, a nakonec se rozhodnete dárek nekoupit, kartičku prosím vraťte zpět na recepci, aby si ji mohl případně vybrat někdo jiný
- dárek prosím zabalte tak, jak balíte dárek pod stromeček

Všechny dárky musí být odevzdány na recepci nejpozději 9. 12. 2021!

Staňte se Ježíškem pro někoho z těchto zařízení a dopřejte jim tak štědré a radostné Vánoce :)
Všem dárcům děkujeme!