Přenosný kyslíkový koncentrátor Zen-O™ od 54.000 CZK Více informací close
Domovská stránka » Co je RSS?

Úvod do používání kanálů RSS

K publikování obsahu našich stránek, který se pravidelně mění (například novinky, příspěvky na blozích, aktualizace produktů), používáme kanál RSS, který umožňuje uživateli snadno a rychle získávat aktualizace tohoto obsahu bez nutnosti registrace k odběru novinek nebo bez nutnosti denně navštěvovat naše stránky.

Jak si mohu přečíst informace získané pomocí RSS?

AInformace přenesené kanálem RSS se při zobrazování ve vašem internetovém prohlížeči nezobrazují jako běžná webová stránka. Pomocí RSS získá váš prohlížeč informace o změně poskytované těmito stránkami a zobrazí je v čitelném formátu. Někteří uživatelé si je integrují do e-mailového klienta, někteří si je zobrazují ve specializovaných prohlížečích. K nim patří např.:

  • Amphetadesk (Windows, Mac, Linux)
  • FeedReader (Windows)
  • NewsGator (jen Windows, integrace s Microsoft Outlook)
  • My Yahoo (založeno na internetovém prohlížeči)
  • Bloglines (založeno na internetovém prohlížeči)

Pokud jste si zvolili prohlížeč informací přenášených kanálem RSS, můžete zkopírovat odkaz z našich stránek a přidat jej do seznamu v prohlížeči RSS.

Zpět na naši stránku s novinkami