GCE GROUP OZNAMUJE REBRANDING Více informací close
Domovská stránka » GCE podporuje Soutěž v odborných praktických dovednostech

GCE podporuje Soutěž v odborných praktických dovednostech

Publikováno na 23 leden 2020 Podle Hana Holasová

Jak si jistě dokážete představit, tak práce s lidskými zdroji je velmi důležitá a obtížná.  Plně si to uvědomuje i naše společnost. Důležití jsou pro nás nejen naši zaměstnanci současní, ale i ti budoucí, kteří se zaměstnanci teprve stanou, žáci a žákyně základních a středních škol. Dorost, který svou budoucnost řeší ve školních lavicích. 

GCE dlouhodobě podporuje vzdělávání a školství. Pro skvělé zkušenosti s absolventy je to zejména VOŠ, OA a SOUT Chotěboř. Stipendijní program pro žáky této školy je samozřejmostí, stejně jako pravidelné exkurze, zajímavé debaty a v neposlední řadě finanční podpora tohoto institutu.

Posledním počinem byl ze strany GCE sponzoring soutěže, který pořádá právě VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, a to

"IV. ročník soutěže v odborných a praktických dovednostech žáků 8. a 9. tříd základních škol"

Jedná se o velmi zajímavou akci, do které se v našem regionu zapojilo víc než 558 žáků z 27 tříd 18 základních škol. Soutěž ukázala, že řemeslnost a všeobecně technika se pomalu opět začínají těšit velkému zájmu dětí. Vyhlašování výsledků nejlepších týmů probíhalo v rámci těchto odborností: strojírenství, zpracování dřeva, elektrotechnika, programování a robotizace a nakonec ekonomika, trh práce, marketing a prezentace. Nejlépe si ve všech oblastech vedly tyto základní školy:

1. místo - žáci 8.A a 9.A ZŠ Krucemburk (1 235 bodů)
2. místo - žáci 9.A ZŠ Buttulova Chotěboř (1 176 bodů)
3. místo - žáci 8.A a 9.A ZŠ Maleč (1 174 bodů)

Ukazuje se, že naše práce a podpora v tomto směru není zbytečná, přejeme VOŠ, OA a SOUT další takto povedené projekty a plné třídy studentů.