Neváhejte a přijďte mezi nás - Aktuálně nabízené volné pozice Více informací close
Domovská stránka » MMR - oxid uhličitý

MMR - oxid uhličitý

Lahvový redukční ventil pro medicinální plyny.

MMR je dvoustupňový lahvový redukční ventil s automatickou kompenzací postupného poklesu tlaku, ke kterému dochází v tlakové lahvi při spotřebě plynu. Ventil MMR je vhodný pro použití s náhradní lahví s plynem, jako záložní zdroj při přerušené dodávce plynu. MMR je vysokokapacitní ventil, se stabilním výstupním tlakem. Redukční ventil se dodává pro kyslík, vzduch a oxid uhličitý. Pojistný ventil chrání zařízení proti zvýšení pracovního tlaku. Redukční ventily jsou dvoustupňové, membránové.

VYBAVENÍ

  • vstupní filtr mechanických nečistot
  • pojistné zařízení zamezující zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu
  • indikátor vstupního tlaku
  • indikátor výstupního tlaku
  • regulátor výstupního tlaku

POUŽITÍ

  • snižování tlaku medicinálních plynů odebíraných z tlakových lahví

Objednací
číslo
 Plyn Vstupní 
tlak
Výstupní 
tlak

Připojení 
vstup

Připojení 
výstup

0762180 CO2

200 bar

1,5 bar

50l/min

G3/8"

 

Technické údaje:

Materiál Chrom
Hmotnost 2400g
Kapacita 30 m3/h při P1 = 200 bar (20 000 kPa)
a při P2 = 5 bar (500 kPa)
Zákonné požadavky MDD 93/42/EEC

EN ISO 10524-1 (Redukční ventily
a redukční ventily s průtokoměrem)