Neváhejte a přijďte mezi nás - Aktuálně nabízené volné pozice Více informací close
Domovská stránka » GCE Produkty

Nabízený sortiment je rozčleněn do tří základních oborů:

 

Průmysl

GCE nabízí široký sortiment redukčních ventilů, hořáků pro ohřev, řezání, pájení a čištění plamenem. GCE je jedním z průkopníků bezpečnostních zařízení a dnes vyrábí kompletní sortiment pojistek proti zpětnému šlehnutí a pojistných ventilů.

Průmyslové aplikace

Zařízení pro průmyslové aplikace je oborem, který zahrnuje rozsáhlý sortiment výrobků zejména: lahvové uzavírací ventily, redukční panely a komponenty pro centrální rozvody technických plynů, zařízení pro stáčení nápojů (pivo, nealkoholické nápoje), zařízení pro strojní řezání. Široký sortiment výrobků zahrnuje mnoho typů vyráběných dle různých standardů - od výrobků pro nízkotlaké použití až po sofistikované ventily pro technické plyny vybavené zbytkovými ventily a pojistnými průtržnými disky pro tlaky až 300 bar a mnoho na zakázku vyráběných specielních ventilů.

Dále disponujeme rozsáhlým sortimentem výrobků pro profesionální použití zahrnující průmyslové redukční ventily a kombinované ventily vč. specielních ochranných krytů.

V naší nabídce naleznete také: systémy pro centrální rozvody technických plynů, jednotky pro řízení tlaku, redukční panely, odběrná místa centrálních rozvodů, rozvodové uzavírací ventily, bezpečnostní systémy, vysokotlaké flexibilní hadice a také příslušenství pro různé druhy aplikací technických plynů.

Výrobky pro strojní kyslíkové řezání

GCE je jednou z nevýznamnějších světových firem s dlouhodobou zkušeností jak ve výzkumu, tak výrobě těchto zařízení (řezací hořáky, řezací strojní hubice). Technické provedení těchto výrobků je založeno na profesionální znalosti procesu kyslíkového řezání a nových typů moderních řezacích strojů. Naše produkty jsou navrhovány pro nejnovější používané řídicí systémy.

Zdravotnická technika

Zařízení pro použití medicinálních plynů je důležitým oborem skupiny GCE. Medicinální plyny se používají v oblasti, která vyžaduje speciální zkušenosti. Požadavky na bezpečnost, přesnost a hygienu jsou vysoké, stejně jako nutnost rozumět respiračním a aspiračním požadavkům a péči o pacienta. Shoda s požadavky na systém jakosti podle evropské směrnice 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky a QSR - směrnice systému jakosti známé jako norma GMP v USA je nejen povinností, ale ukazatel, že zákazníkům jsou dodávány kvalitní a bezpečné výrobky.

GCE dodává kompletní systémy pro přívod kyslíku, rajského plynu, vakua a dalších plynných médií pro nemocnice, záchranná vozidla, havarijní služby a oblast domácí péče, jakož i pro další speciální služby využívající tato zařízení.Silnou stránkou GCE je průkopnictví ve vývoji kombinovaných ventilů a redukčních ventilů pro kyslík a další plynné směsi pro terapeutické aplikace. Tento sortiment doplňují moderní ekonomizéry, koncentrátory kyslíku a pomocná zařízení. GCE dále nabízí kompletní řadu vybavení a příslušenství lůžkových oddělení, například vakuové regulátory, odsávací baňky, průtokoměry, voliče průtoku, zvlhčovače, medicinální hadice a místa pro odběr plynu. Pro trh záchranných služeb GCE dodává mobilní kyslíkové systémy včetně hadic pro vozy záchranné služby, ventilátory a příslušenství pro záchranáře a havarijní služby.

Zařízení na čisté a speciální plyny

Speciální plyny se používají v různých odvětvích pro analytické přístroje, pro iniciování, stabilizování nebo eliminování chemických procesů nebo také pro zvýšení intenzity osvětlení pro účely vytvrzování, značení, svařování nebo řezání. Tyto plyny jsou dodávány ve velmi čisté formě, jsou buď hořlavé, toxické nebo korozivní a proto vyžadují specifická zařízení pro regulaci plynu, která jsou těsná, odolná proti korozi a neovlivňují čistotu, chemické vlastnosti ani složení plynu. Regulátory tlaku a tlakové ventily musí zajistit vypouštění a přepravu plynů bez rizika pro uživatele, zařízení a budovy. Tyto přístroje musí vydržet vstupní tlak několika set barů a musí splňovat nejpřísnější požadavky na stabilitu průtoku a tlaku.