Hledáme GCE parťáka do výroby. Více informací close
Domovská stránka » Proč GCE

Jako přední evropský výrobce zařízení pro použití technických a medicinálních plynů usilujeme o vedoucí pozici na trhu v oblasti kvality, technologie, spolehlivosti dodávek a nákladů. Řídíme se hlavními hodnotami naší společnosti, které promítáme do všech našich cílů.

 

POJĎTE S NÁMI VYTVÁŘET SKUTEČNÉ HODNOTY!

 JISTOTA

Využíváme naše rozsáhlé znalosti a zkušenosti, abychom trvale poskytovali bezpečná řešení.

 

 

 PROAKTIVITA

 Připravujeme dlouhodobé plány rozvoje podnikání ve spolupráci se všemi našimi partnery a v jejich prospěch a také tyto plány realizujeme v praxi.

 INOVACE

Úspěšný rozvoj naší společnosti úzce souvisí s prací všech našich zaměstnanců a s jejich  úsilím o neustálé zlepšování. Svou aktivitou motivujeme celou organizaci k vyhledávání příležitostí pro další rozvoj, inovace a zlepšování procesů a výrobků.

 INTEGRITA

Jsme otevření a čestní a vždy jednáme způsobem, který přispívá k vzájemnému respektu.