Hledáme GCE parťáka do výroby. Více informací close
Domovská stránka » Právní upozornění

Vyloučení právní odpovědnosti

Podmínky použití

Obsah tohoto webu lze používat pouze pro osobní informační účely. To znamená, že uživatel může zobrazovat, kopírovat, tisknout a šířit kterýkoliv dokument publikovaný zde společností GCE, za předpokladu, že tak činí pro nekomerční účely, že v této souvislosti bude připojen odkaz na GCE a že budou zachována všechna autorská práva a další ochranné doložky uvedené v takovém dokumentu.

Žádný obsah těchto stránek nesmí být upravován, přenášen, reprodukován, publikován, licencován, poskytován nebo prodáván bez předchozího písemného souhlasu ze strany GCE.

Ochranné známky a autorská práva

Veškeré ochranné známky, značky, loga, texty, obrázky a software, které se nacházejí na těchto stránkách, jsou (pokud jsou tak označené) vlastnictvím GCE nebo jejích dceřiných společností a jsou chráněny aktuálně platnými zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Veškeré použití značek, log, textů, obrázků a softwaru je zakázáno, pokud takové použití není dovoleno v souladu s předchozím.

Neoprávněné použití či distribuce jakéhokoli materiálu z této webové stránky může mít za následek občanskoprávní či trestní postih v souladu s platnými zákony. GCE bude vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu.

Informační politika

Informace na tomto serveru jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky, výslovné či předpokládané, včetně zejména předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv.

GCE nezaručuje přesnost ani úplnost informací na této webové stránce.

GCE se nezavazuje aktualizovat informace či materiály na této webové stránce. Uvedené informace mohou být kdykoli a bez předchozího upozornění změněny a zahrnuty do nové verze těchto stránek.

Společnost GCE v žádném případě neodpovídá za jakékoliv náhrady škody, ať již přímé či nepřímé, represivní, vedlejší, speciální nebo následné, ani za jakékoliv jiné ztráty, které vyplývají z použití nebo z nemožnosti použít tuto internetovou stránku či její obsah nebo jakkoli s tímto použitím či nemožností použití souvisejí, ať již vznikly na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu, absolutní odpovědnosti nebo jinak, a to dokonce ani když je upozorněna na možnost takové ztráty nebo odpovědnosti.

V případě stahování softwaru tak činíte na vlastní riziko. Pokud si nejste jistí vhodností softwaru, který lze stáhnout z našich stránek, vyžádejte si před stažením vyjádření odborníka. Dále je vaší odpovědností zabezpečit váš počítač před virovou infekcí.

Jiné internetové stránky

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na weby patřící třetím stranám. Tyto odkazy ovšem slouží pouze k usnadnění práce návštěvníků a společnost GCE nenese žádnou odpovědnost za obsah, přesnost informací ani za dodržování ochrany soukromí na takových stránkách.

Zásady ochrany soukromí

GCE respektuje soukromí uživatelů a neshromažďuje ani nespravuje žádné osobní údaje, které nebyly společnosti GCE poskytnuty danou osobou dobrovolně. Pokud si nepřejete, abychom shromažďovali vaše data, dejte nám prosím vědět.

GCE dodržuje národní zákony na ochranu dat, které upravují používání a shromažďování dat. Vaše jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu můžeme poskytnout třetím stranám, abychom byli schopni reagovat na váš dotaz. Jinak budou data použita pouze k následnému využití uskutečněných transakcí či k vývoji produktů.

Není-li výše uvedeno jinak, nebudou žádná data prodávána či sdílena s třetími stranami.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se podmínek používání či konkrétně zásad ochrany soukromí nás neváhejte kontaktovat.